Kategorie

Strona główna

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz możliwość skorzystania z bezpłatnej opcji odbioru przez nas zużytego sprzętu, o ile jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Jeśli chcesz skorzystać z opcji odbioru zużytego sprzętu wypełnij formularz na stronie: formularz odbióru zużytego sprzętu po złożeniu zamówienia lub poinformuj pracownika sklepu fizycznego w trakcie dokonywania zakupu.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:

  • - Zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • - Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • - W sklepach fizycznych o powierzchni co najmniej 400 m2 jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
  • - Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.Pamiętaj że:

  • zakazane jest umieszczenie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
  • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

Punkty zbierania nieodpłatnie zużytego sprzętu elektronicznego:

- EKOMIASTO  Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

- Koma Olsztyn Sp. z o.o. Towarowa 20A 10-417 Olsztyn

- Mazur Electrorecycling Sp. z o.o. Zimowa 1 10-380 Olsztyn

- Skup Złomu - Gałązka Tadeusz Stalowa 3 10-420 Olsztyn

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).